องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)


กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม -โดยมีพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. แถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสถานการณ์การทุจริต
2021-10-31
2021-10-18
2021-03-18
2021-03-17
2021-03-01
2021-02-25
2021-02-24
2021-02-21
2021-01-07
2021-01-07