องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564


โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จุดบริการประชาชนในวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - วันที่ 4 มกราคม 2564
2021-10-31
2021-10-18
2021-03-18
2021-03-17
2021-03-01
2021-02-25
2021-02-24
2021-02-21
2021-01-07
2021-01-07