องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


ประมวภาพกิจกรรมวันปีใหม่ผู้สูงอายุตำบลท้ายหาด ประจำปี พ.ศ. 2564


ประมวภาพกิจกรรมวันปีใหม่ผู้สูงอายุตำบลท้ายหาด ประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลท้ายหาด จัดกิจกรรมงานขึ้นปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุในตำบลท้ายหาดÂ มีการจัดกิจกรรม ร้องเพลงพื้นบ้านÂ รำวงÂ และมีการจับของขวัญÂ โดยมีประธานกลุ่มผู้สูงอายุ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

2021-10-31
2021-10-18
2021-03-18
2021-03-17
2021-03-01
2021-02-25
2021-02-24
2021-02-21
2021-01-07
2021-01-07