องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ร่วมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แนะนำให้ความรู้ และแจกอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ ถุงมือยาง เป็นต้น ให้กับสมาชิกทุกหมู่บ้าน เพื่อใช้ในการออกตรวจจุดบริการ ตลาดนัด หรืองานพิธีการต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบ
2021-10-31
2021-10-18
2021-03-18
2021-03-17
2021-03-01
2021-02-25
2021-02-24
2021-02-21
2021-01-07
2021-01-07