องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


ประมวลภาพกิจกรรม ล้างมือ 7 ขั้นตอน


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จัดกิจกรรม รณรงค์ ส่งเสริม การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ เพื่อให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม และมีความเข้าใจ และรู้จักป้องกันตัวเอง

2021-10-31
2021-10-18
2021-03-18
2021-03-17
2021-03-01
2021-02-25
2021-02-24
2021-02-21
2021-01-07
2021-01-07