องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


ประมวลภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริม/สนับสนุนงานดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในพื้นที่ตำบลท้ายหาด


ประมวลภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริม/สนับสนุนงานดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในพื้นที่ตำบลท้ายหาด ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมอาชีพผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ วันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ กลุ่มบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม yes เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอรรถ นนทลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริม/สนับสนุนงานกิจกรรมของกลุ่มสตรีในพื้นที่ตำบลท้ายหาด ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมอาชีพผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ ณ กลุ่มบ้านปราโมทย์

2021-10-18
2021-03-18
2021-03-17
2021-03-01
2021-02-25
2021-02-24
2021-02-21
2021-01-07
2021-01-07
2021-01-05