องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th

 
 
 


โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลวันปีใหม่ พ.ศ. 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดจัดทำโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลวันปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ อบต.ท้ายหาด ให้ประจำจุดเพื่อเป็นการให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ และดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

2024-02-06
2024-01-25
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-17
2024-01-16
2024-01-15
2024-01-08