องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาและสิ่งเสริมหลักธรรมาภิบาลภาคประชาชน ภายใต้กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2567 หมู่ที่ 3


เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดได้โครงการพัฒนาและสิ่งเสริมหลักธรรมาภิบาลภาคประชาชน ภายใต้กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย (ประชาคมระดับหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 ณ ศาลเอนกประสงค์วัดท้ายหาด หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายหาด เป็นการจัดเวทีประชาคม รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยกำหนดเป็นโครงการต่างๆ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนฯ และเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

2024-04-26
2024-04-13
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-19
2024-03-07
2024-02-23
2024-02-06